loggahorizontal

Besökslandet 

Besökslandet är ett projekt för att öka Överkalix attraktvitiet för invånare, besökare och de som vill flytta till oss.

Om du har tankar och ideer angående detta är du välkommen att kontakta oss.

Projektet finansieras av Tillväxtverket, Länsstyrelsen Norrbotten, Överkalix kommun och Sparbanken Nord och ägs av Överkalix Utveckling AB.

Stöd+av+Tillväxtverket+-+för+digital+användning            länsstyrelsen            logo        sparbankennordlogga

Projektledare: Louise Engström | 076-171 99 12
E-post:louise@besokslandet.se

Administratör: Carina Edenberg | 070-266 66 72
E-post:carina@besokslandet.se