Besökslandet – Överkalixmodellen

Vi är stolta att meddela att vårt projekt Besökslandet kommer att fortsätta de kommande tre åren. Vi har som en av tio kommuner spridda runt om i landet erhållit finansiering från Tillväxtverket inom programmet Stärkt lokal attraktionskraft. Övriga finansiärer är Länsstyrelsen Norrbotten, Överkalix kommun och Sparbanken Nord.