Överkalix Utveckling AB ägs av företag och privatpersoner. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med kommunen och vi deltar aktivt i  strategiska nätverk för utveckling av Överkalix. Syftet med verksamheten är i första hand att skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling av Överkalix näringsliv och på så sätt skapa ett gott näringslivsklimat och därmed tillväxt i kommunen. Detta sker genom fokusering på följande områden:

  • utveckling av samverkan och nätverk
  • utveckling Överkalix som besöksdestination